Binnenkort...

Per 1 december 2011 kunt u op deze vernieuwde website terecht voor de  sprankelende en geïnspireerde informatie rondom zorgvraagstukken, gezondheid, bezinning, gezonde voeding en welzijn. 

“De NACHTPOST” is het kleine en bescheiden - voor iedereen toegankelijke - informatiebulletin van "JOB's HULPPOST" en wordt zeer regelmatig ge-update. Interessant is te weten dat “De Nachtpost” inhoudelijk mogelijk wordt gemaakt door een blinde en gehandicapte hoofdredacteur.

Wanneer wellicht u eerst meer wenst te weten over “JOB’s HULPPOST”, dan kunt u al per 1 oktober 2011 op die website uzelf laten ‘bijpraten’ (zie: www.stichting-job.nl).

Wij vertrouwen er op u met deze zakelijke mededeling voldoende te hebben geïnformeerd. We betreuren het echter zeer dat u niet eerder gebruik kunt gaan maken van deze digitale interessante informatiebron. 

Zet even in uw agenda: 1 december 2011: heropening van de website “De NACHTPOST”?

Alvast veel leesplezier toegewenst.